لودینگ سایت

شرکت آرمان سينا | توليد کننده مواد شيميايي آزمايشگاهي

Xylene mixture of isomers Laboratory

زایــــــلیـــــــن (مخلوط ایـــــزومــــــرها)

Toluene Laboratory

تــــــولــــــــــوئـــــــــن

Sodium sulphate anhydrous

سدیم سولفات خشـــــــــک

Sodium sulphate anhydrous

سدیم سولفات خشـــــــــک

Sulphuric acid Extra pure

اسید ســـــولفــــــوریـــــــــک

Acetic acid USP

اســــتیـــــــــک اســـید

Aceton USP

اســـــــتـــــــــــون

Aceton HPLC

اســـــــتـــــــــون

Ethylene Glycol USP

اتیلن گـــــلایــــــکــــــــــــول

Ethyl acetat USP

اتــــیـــــل اســــتات

Acetonitrile USP

استونیتریــــــــل

Acetonitrile HPLC

اســـتـــونـــیتـــــریــــل

Isopropyl alkohol GC

ایزوپروپیــــــل الـــــکـــــل

Isopropyl alkohol USP

ایزوپروپیـــــل الـــــــکــــــــــــل

10 % Formaldehyde

فرمالیـــــــــن 10 %

Sodium Hypochlorite Solution

محــــــلــــول آب ژاول

Propylene Glycol

پروپیــــلن گـــــلایکول

Phenol

فــــــنول

درباره ما

شرکت آرمان سينا به همت جمعي از متخصصين داروئي و آزمايشگاهي در سال 1373 تاسيس گرديد و طي ساليان متمادي توليد محصولات مختلف را با کيفيت ايراني و استانداردهاي جهاني برنامه ريزي کرد. کاربرد اين محصولات در صنايع مختلف داروئي، آزمايشگاهي، شيميايي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد

عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

لینک های مفید

تماس با ما

راه هاي تماس با شرکت آرمان سینا

تهران

02188102347-8

info@armansina.com