لودینگ سایت

شرکت آرمان سينا | توليد کننده مواد شيميايي آزمايشگاهي

Paraffin liquid

پــــــارافــــین مایع

Methyl Ethyl Ketone

متیــل اتیـــل کتـــــــــون

Nitric Acid 65%

نیتریک اســــــید 65 %

Nitric Acid 70%

نیتریک اسیـــــــد 70%

Nitric Acid 60%

نیتریک اسیـــــد 60%

Methanol HPLC

متــــــــانول HPLC

Methanol Extra pure

متــــــانـــــول

Methylene Chloride(di-chloromethane)

متیلــــــن کلرایــــــــــــد

n-Hexane

ان - هگـــزان

Isopropyl Alcohol extra pure

ایــــزوپروپـــــیل الکل

Hydrogen Peroxide 35%

هیــــدروژن پراکســــــــاید 35 %

Glycerin

گلیسیریـــن

Formic Acid 85%

فرمیــــک اسیــــــد 85%

Formaldehyde 37%

فرمالیـــــــــــــــــن

Ethyl Acetate Laboratory

اتیـــــــل استــات

Sulfochromic acid

سولفو کرومیــــــک اسید

Sulfochromic acid

سولفو کرومیــــــک اسید

Chloroform

کلروفــــــــــــرم

درباره ما

شرکت آرمان سينا به همت جمعي از متخصصين داروئي و آزمايشگاهي در سال 1373 تاسيس گرديد و طي ساليان متمادي توليد محصولات مختلف را با کيفيت ايراني و استانداردهاي جهاني برنامه ريزي کرد. کاربرد اين محصولات در صنايع مختلف داروئي، آزمايشگاهي، شيميايي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد

عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

لینک های مفید

تماس با ما

راه هاي تماس با شرکت آرمان سینا

تهران

02188102347-8

info@armansina.com