لودینگ سایت

شرکت آرمان سينا | توليد کننده مواد شيميايي آزمايشگاهي

Sulphuric acid Extra pure

اسید ســـــولفــــــوریـــــــــک

Acetic acid USP

اســــتیـــــــــک اســـید

Aceton USP

اســـــــتـــــــــــون

Aceton HPLC

اســـــــتـــــــــون

Ethylene Glycol USP

اتیلن گـــــلایــــــکــــــــــــول

Ethyl acetat USP

اتــــیـــــل اســــتات

Acetonitrile USP

استونیتریــــــــل

Acetonitrile HPLC

اســـتـــونـــیتـــــریــــل

Isopropyl alkohol GC

ایزوپروپیــــــل الـــــکـــــل

Isopropyl alkohol USP

ایزوپروپیـــــل الـــــــکــــــــــــل

Sodium sulfite

سدیم سولفــــــیت

Benzoic acid

اسید بنزوئیـــــک

10 % Formaldehyde

فرمالیـــــــــن 10 %

sodium nitrate

سدیم نیـــــــترات

Sodium Hypochlorite Solution

محــــــلــــول آب ژاول

Propylene Glycol

پروپیــــلن گـــــلایکول

Phenol

فــــــنول

Petroleum ether 40-65ºC

پتـــــرولیـــوم اتـــــر ºC 40 - 60

Ortho-Xylene

اورتــــو- زایلــــین

درباره ما

شرکت آرمان سينا به همت جمعي از متخصصين داروئي و آزمايشگاهي در سال 1373 تاسيس گرديد و طي ساليان متمادي توليد محصولات مختلف را با کيفيت ايراني و استانداردهاي جهاني برنامه ريزي کرد. کاربرد اين محصولات در صنايع مختلف داروئي، آزمايشگاهي، شيميايي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد

عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

لینک های مفید

تماس با ما

راه هاي تماس با شرکت آرمان سینا

تهران

02188102347-8

info@armansina.com