لودینگ سایت

شرکت آرمان سينا | توليد کننده مواد شيميايي آزمايشگاهي

Potassium dichromate

پتاســــــیم دی کرومــــــــات

Potassium Chloride

پتاســــــیم کلرایــــــــــد

Paraffin Pastille

پارافیـــــــن جامد

Citric Acid Monohydrate Extra pure

سیتریــــــک اسیــــــــد آبــــدار

Potassium Hydroxid Laboratory

پتاسیـــــم هیدروکسایــــد

Calcium Chloride dihydrated Laboratory

کلسیــــم کلرایــــــــد دو آبــــــــه

Calcium Carbonate

کلسیــــم کربـــــــــنات

Beeswax Yellow

مــــوم پاتوبیولوژی زرد

Beeswax white

مـوم پاتوبیولوژی سفید

Ammonium Chloride

آمونیــــــــــوم کلرایـــــــد

Xylene mixture of isomers Laboratory

زایــــــلیـــــــن (مخلوط ایـــــزومــــــرها)

Toluene Laboratory

تــــــولــــــــــوئـــــــــن

Sodium chloride Laboratory

سدیــــــــــــم کلـــــــــــــرایـــــــد

Copper chloride

کلـــــــــــرور مـــــــس

Methanol Laboratory

متــــــــانـــــــــــــــــــول

Sodium sulphate anhydrous

سدیم سولفات خشـــــــــک

Sodium sulphate anhydrous

سدیم سولفات خشـــــــــک

درباره ما

شرکت آرمان سينا به همت جمعي از متخصصين داروئي و آزمايشگاهي در سال 1373 تاسيس گرديد و طي ساليان متمادي توليد محصولات مختلف را با کيفيت ايراني و استانداردهاي جهاني برنامه ريزي کرد. کاربرد اين محصولات در صنايع مختلف داروئي، آزمايشگاهي، شيميايي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد

عضویت در باشگاه ما

برای اطلاع از آخرین خبرها و اطلاعات شماره تلفن خود را وارد نمایید.

لینک های مفید

تماس با ما

راه هاي تماس با شرکت آرمان سینا

تهران

02188102347-8

info@armansina.com